Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/tsalliance/domains/tsalliancethai.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2695

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/tsalliance/domains/tsalliancethai.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2699

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/tsalliance/domains/tsalliancethai.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3581
คำสงวนสิทธิ์ – Tuberous Sclerosis Alliance Foundation

คำสงวนสิทธิ์

เว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคทูเบอรัส สเคลอโรซิส คอมเพล็กส์ (Tuberous Sclerosis Complex – TSC) โดยมิได้มุ่งหมายเพื่อให้หรือรวบรวมคำแนะนำทางการแพทย์หรือคำแนะนำอื่นใด เราใคร่ขอเตือนมิให้ผู้อ่านกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์หรือการอื่นใดตามข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยมิได้ปรึกษาแพทย์ก่อน มูลนิธิทูเบอรัส สเคลอโรซิส ไม่สนับสนุนหรือแนะนำวิธีการรักษา การบำบัดโรค สถาบัน หรือแผนการดูแลสุขภาพใดๆ

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อศึกษาและเป็นข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น มิได้มีไว้เพื่อใช้ในการรักษา หรือเป็นแนวทางปฏิบัติแต่อย่างใด  ในท้ายที่สุด แนวทางการรักษาใดๆ ก็ตาม ย่อมต้องขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละรายหลังจากการหารือในรายละเอียดกับแพทย์ผู้รักษาโดยครบถ้วนแล้ว

 

ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ

มูลนิธิทูเบอรัส สเคลอโรซิส  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์ของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมูลนิธิฯ  โดยลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น มูลนิธิฯ ไม่ได้ให้การสนับสนุนลิงค์ดังกล่าวแต่อย่างใด มูลนิธิฯ ไม่รับประกันถึงความผิดพลาดโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร การละเว้น ความล่าช้า การหยุดชะงัก หรือการสูญหายใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูล และมูลนิธิฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อจากลิงค์นั้นจะปราศจากการติดไวรัสหรือกระบวนการอันตรายอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการติดไวรัสหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้มีความรับผิดชอบที่จะ (1) ปฏิบัติและคงไว้ซึ่งขั้นตอนและจุดตรวจสอบที่เพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้านความเที่ยงตรงในการให้ข้อมูลและในการรับข้อมูล และ (2) คงไว้ซึ่งวิธีการนอกเว็บไซต์เพื่อสร้างข้อมูลที่สูญหายไปให้กลับคืนมา

 

ท่านตกลงว่าจะไม่ทำอันตรายต่อมูลนิธิทูเบอรัส สเคลอโรซิส และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร อาสาสมัครและลูกจ้างของมูลนิธิฯ จากข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าถึง หรือใช้ หรือเข้าไม่ถึง หรือไม่ได้ใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อจากลิงค์

Links