ผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ คือ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านความรู้ทางพันธุกรรม การให้คำปรึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของทีมบุคลากรทางการแพทย์  ผู้ให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลพื้นฐานทางพันธุกรรมเกี่ยวกับอาการและความเสี่ยงที่จะเป็นโรค TSC แก่ผู้ป่วยและครอบครัว และช่วยให้คู่สามีภรรยาตัดสินใจได้ว่าควรจะมีบุตรหรือไม่  เป้าหมายของการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ คือ เพื่อให้ครอบครัวเข้าใจความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมจากการวินิจฉัย และช่วยให้ผู้ป่วยโรค TSC และครอบครัวตัดสินใจเรื่องส่วนตัวรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการรักษาได้ โดยรู้ข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน

Links