โรค TSC ส่งผลกระทบต่อระบบทุกระบบในร่างกายได้ ทำให้เกิดอาการและรอยโรคต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ อาการของโรค TSC อาจขึ้นอยู่กับอายุของบุคคลที่เข้ารับการวินิจฉัย หรือการทดสอบทางพันธุกรรมของบุคคลนั้น ๆ อาการของโรค TSC พบได้บ่อยที่สุดที่ผิวหนัง สมอง ไต หัวใจ ดวงตาและปอด นอกจากนี้ ยังพบความผิดปกติที่ระบบอวัยวะอื่น ๆ เช่น เหงือก ฟัน กระดูก ตับ ตับอ่อน และอวัยวะสืบพันธุ์

Links