ผู้ที่ป่วยเป็นโรค TSC อาจมีเนื้องอกชนิดไม่ใช่เนื้อร้ายและรอยสีขาวในดวงตา แต่มักจะไม่กระทบต่อการมองเห็นและไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ  แพทย์ควรตรวจตาระหว่างที่วินิจฉัยโรค TSC ด้วย และควรให้จักษุแพทย์ที่คุ้นเคยกับอาการของโรค TSC เป็นผู้ติดตามผล

Links