เนื้องอกกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac rhabdomyomas) เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้าย มักเกิดในหัวใจของทารกที่เป็นโรค TSC และจะมีขนาดโตเต็มที่ที่สุดเมื่อทารกคลอด อัตราการเกิดเนื้องอกประเภทนี้ในผู้ที่เป็นโรค TSC จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 47-67  แพทย์จำเป็นต้องใช้การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจดูขนาดและตำแหน่งของเนื้องอกกล้ามเนื้อหัวใจ แล้วจึงประเมินการทำงานของหัวใจ

เนื้องอกกล้ามเนื้อหัวใจส่วนใหญ่มักจะค่อยๆ หดเล็กและหายไปเองในที่สุด แต่ก็มีผู้ป่วยโรค TSC จำนวนหนึ่งที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะในระยะยาว (arrhythmias) ซึ่งต้องได้รับการเฝ้าติดตามไปตลอดชีวิต

Links