การตรวจพบซีสต์และตุ่มเนื้อที่อวัยวะอื่นๆ จะมีความคล้ายกันกับที่พบในไตด้วยเช่นกัน เช่น ต่อมหมวกไต ตับ ปอด รังไข่ และตับอ่อน ความผิดปกติเหล่านี้มักไม่แสดงอาการและไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา แพทย์อาจตัดเนื้อเยื่อไปตรวจได้

ในกรณีที่ซีสต์หรือตุ่มเนื้อนั้นมีขนาดใหญ่ผิดปกติ และโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดอาการอื่นๆ หรือแสดงลักษณะอื่นๆที่น่าสงสัยขึ้น แต่ถ้าซีสต์หรือตุ่มเนื้อนั้นได้แสดงอาการขึ้นมาแล้ว ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม และตัดชิ้นเนื้อออกถ้าจำเป็น

Links